Všetky kategórie
ENEN
Udržateľnosť

Udržateľnosť

Udržateľnosť vytvára naše príležitosti na rast a naše príležitosti na rast podporujú naše zameranie a ciele udržateľnosti.

Jinhong Hlavným cieľom produktov je spojiť ľudí, aby spolupracovali a inovovali riešenia najvýznamnejších svetových výziev v oblasti energetiky a environmentálnej udržateľnosti. Svoj cieľ napĺňame prostredníctvom našej obchodnej stratégie a nášho úsilia chrániť životné prostredie a starať sa o našich akcionárov. Toto sú základné koncepty nášho prístupu k udržateľnosti Grow-Conserve-Care.

Horúce kategórie